FNs barnekonvensjon

FNs barnekonvensjon fastsetter barns egne menneskerettigheter. Men hva er egentlig menneskerettigheter? Hvorfor har barn fått sin egen menneskerettighetskonvensjon? Hva innebærer egentlig rettighetene, og hvilken betydning har disse i barnas hverdag?