Rammeplan for barnehagen

Her finner du lenken til rammeplanen som vi i barnehagen jobber etter, slik at ditt barn får en hverdag fylt opp med trygghet, glede og læring!