Saturn

Vi er avdelingen for barna i alderen 10 mnd-3 år.

På Saturn er vi  9 barn fordelt på 3 stillinger.

Aktivitetene på avdelingen tilpasses årstider og forandringer i naturen, samt spesielle temaer som er gjeldende for det aktuelle barnehageåret.