Neptun

Neptun er en avdeling for barn i alderen 3-6 år. Vi er 18 barn fordelt på 3 stillinger.

Aktivitetene på avdelingen tilpasses årstiden og forandringene i naturen, samt har vi spesielle temaer som er gjeldende for det aktuelle barnehageåret.