Merkur

Merkur er en avdeling for barn i alderen 3-6 år. Vi er 21 barn fordelt på 3,6 stillinger.

Aktivitetene på avdelingen tilpasses årstider og forandringer i naturen, samt spesielle temaer som er gjeldende for det aktuelle barnehageåret.