Smittsomme sykdommer

Enkelte sykdommer kan smitte over til andre mennesker. Barn i barnehager er spesielt utsatt da det er mye nærkontakt, og ungene oppholder seg sammen over en lengre periode. For enkelte sykdommer vil det kunne være nødvendig å holde barn hjemme fra barnehagen, av smittehensyn. Ved ikke smittsomme sykdommer vil det være barnets allmenntilstand som bestemmer.

Ansvar

 • Daglig leder er ansvarlig for å ha oppdaterte og tilgjengelige rutiner for når barn skal være hjemme fra barnehagen og informere foreldre om dette.

Handling

 • Barnehagen har egen rutine for håndhygiene som skal forebygge spredning av smittsomme sykdommer.
  • Alle barn skal gå innom badet og vaske hendene sine når de er ferdig med overleveringen på morgenen, før de går inn på avdelingen og blir en del av hverdagen.
  • Alle barn skal vaske hender før og etter måltid og etter at man har vært ute.
  • Etter dobesøk skal alle vaske hendene sine.
 • Barnehagen følger folkehelseinstituttets anbefalinger om når et barn kan gå i barnehagen. Link til FHI
  • Skjema skal henge på tavlene for hver avdeling, eller lett tilgjengelig hengt opp i garderoben, slik at ansatte kan bruke skjemaet for å "veilede" foresatte.
 • Ved utbrudd av smittsom sykdom, skjerpes hygienerutinene.
  • Husk nøyere vask av lokale og inventar på avdeling
 • Barnehagen informerer andre foreldre dersom barn har smittsomme sykdommer i barnehagen, slik at andre foreldre kan ta forhåndsregler og være oppmerksomme på symptomer.
 • Ved utbrudd av sykdommer tar barnehagen kontakt med smittevernoverlegen i kommunen for å drøfte aktuelle tiltak for å stoppe utbruddet.