Jupiter

Jupiter er en avdeling for barn i alderen 3-6 år. Vi er 18 barn fordelt på 3 stillinger.

Aktivitetene på avdelingen tilpasses årstider og forandringer i naturen, samt spesielle temaer som er gjeldende for det aktuelle barnehageåret.