Årsplan

Årsplan 2024 for Røa Menighetsbarnehage AS- Fastsatt av Samarbeidsutvalget 20.11.2023

 

ÅRSPLAN 2024   <--- Trykk på for å åpne link

 

Innhold:

 • Om årsplanen og kommunens mål for barnehagene
 • Om barnehagen
 • Tilvenning
 • Vennskap og fellesskap
 • Lek
 • Læring
 • Kommunikasjon og språk
 • Digital praksis
 • Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole
 • Barn som trenger ekstra støtte
 • Omsorg
 • Medvirkning
 • Livsmestring og helse
 • Danning
 • Bærekraftig utvikling
 • Planlegging, vurdering og dokumentasjon
 • Progresjonsplan for de syv fagområdene
 • Ferie og fridager
 • Aktivitetskalender