Søke eller bytte barnehageplass?

Trykk her for å lese om hvordan vi sender ut tilbud, hvordan du kan stå på venteliste til andre barnehager hvis du ikke har fått ønsket plass.