Om barnehagen

Røa Menighets Barnehage ligger i hjertet av Røa, med nærhet til både byen og flotte turområder. Vi ønsker en barnehage der barn og voksne får blomstre i et kreativt og trygt miljø, hvor hverdagen blir fylt med sang, musikk og dramatisering. Vi ønsker å ivareta de gode tradisjonene i det norske samfunnet. Våre åpningstider er 7:30 – 16:45, mandag til fredag.

Gjennom hele året har vi fokus på å sende våre ansatte på kurs og kompetanseøkning for å videreutvikle kvaliteten i barnehagen. Barnehagen satser også på utdanning og vi har nå en ansatt på ABLU (Arbeidsplassertlærerutdanning) og en på BUA (Barn og ungdomsarbeider).

Vi har fokus på bærekraftig utvikling i vårt pedagogiske arbeid gjennom hele året. Vi er en sertifisert «fiskesprellbarnehage» og satser på sunt kosthold. Vi serverer varmmat 4 ganger i uka, som vi tilbereder sammen med barna. Vi har også frukt og grønnsaker hver dag. Bursdager blir feiret med «smoothie» eller fruktfat.

Røa Menighets Barnehage er en barnehage med utvidet kristen formålsparagraf, og skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier, der omsorg og det å bry seg om hverandre står sentralt. For å kunne ivareta den kristne formålsparagrafen har vi «Jesus-samling» på avdelingene med lesning, sang, forming og dramatisering av fortellinger fra Bibelen. To søndager i året i samarbeid med foreldrene deltar vi også i gudstjenester. Foreldrene er kirkeverter og barna synger og dramatiserer under gudstjenestene. Barnehagen har også kontakt med de eldre i menigheten, hvor barna kommer på besøk og synger for dem.

Barnehagen har også et «Impande-prosjekt» som vi har jobbet med siden 2016. Dette er et pedagogisk opplegg som er fylt med ulike aktiviteter der barna samler inn penger for å bygge opp og etablere barnehager i Sør-Afrika. 1 barnehage med tilhørende uteområde er ferdigstilt og vi vil nå jobbe med å kunne utdanne de ansatte. Ved siden av innsamlingen er barna med på å lære om ulik kultur, landområder og dyr.

Barnehagen vår har to egne uteområder som vi kontinuerlig kan benytte oss av til lek, aktiviteter og undring med barna. Vi har også etablert en hønsegård ved den ene lekeplassen med 4 høner, som blir brukt i vårt pedagogiske arbeid.

Vår visjon: «Sammen for en bærekraftig fremtid»

Vi tilpasser oss til en miljøbevisst barnehage. Vi skal tilegne oss evner til å kunne ta vare på oss selv, hverandre og naturen. I barnehagen arbeider vi med å utvikle sosiale forhold, verdier og holdninger.