Om barnehagen

Røa Menighets Barnehage ligger i hjertet av Røa, med nærhet til både byen og flotte turområder. Vi ønsker en barnehage der barn og voksne får blomstre i et kreativt og trygt miljø, hvor hverdagen blir fylt med sang, musikk og dramatisering. Vi ønsker å ivareta de gode tradisjonene i det norske samfunnet. Våre åpningstider er 7:30 – 16:45, mandag til fredag.

Gjennom hele året har vi fokus på å sende våre ansatte på kurs og kompetanseøkning for å videreutvikle kvaliteten i barnehagen. Barnehagen satser også på utdanning og vi har flere ansatte som har gjennomført sin utdanning under sitt arbeidsforhold hos oss. Per dags dato har vi en ansatt på BUA (Barn og ungdomsarbeider)

Vi har fokus på bærekraftig utvikling i vårt pedagogiske arbeid gjennom hele året. Vi er en sertifisert «fiskesprellbarnehage» og satser på sunt kosthold. Vi serverer varmmat 4 ganger i uken, som vi tilbereder sammen med barna. Vi har også frukt og grønnsaker hver dag. Bursdager blir feiret med «smoothie» eller fruktfat.

Røa Menighets Barnehage er en barnehage med utvidet kristen formålsparagraf, og skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier, der omsorg og det å bry seg om hverandre står sentralt. For å kunne ivareta den kristne formålsparagrafen har vi «Jesus-samling» på avdelingene med lesing, sang, forming og dramatisering av fortellinger fra Bibelen. To søndager i året i samarbeid med foresatte deltar vi også i gudstjenester. Foresatte er kirkeverter og barna synger under gudstjenestene. Barnehagen har også kontakt med de eldre i menigheten, hvor barna kommer på besøk og synger for dem.

Barnehagen har også et «Impande-prosjekt» som vi har jobbet med siden 2016. Dette er et pedagogisk opplegg som er fylt med ulike aktiviteter der barna samler inn penger for å bygge og etablere barnehager i Sør-Afrika. Vi har så langt bygd 1 barnehage med tilhørende uteområde og samlet inn penger for å kunne utdanne ansatte. Vi vil nå jobbe med å etablere sanitet og uteområde for en annen barnehage. Ved siden av innsamlingen er barna med på å lære om ulik kultur, landområder og dyr.

Barnehagen vår har to egne uteområder som vi kontinuerlig kan benytte oss av til lek, aktiviteter og undring med barna. Vi har etablert en hønsegård ved den ene lekeplassen med 4 høner, og vi drifter også 1 bikube som blir brukt i vårt pedagogiske arbeid.

 

Vår visjon: «Sammen for en bærekraftig fremtid»

Vi tilpasser oss til en miljøbevisst barnehage. Vi skal tilegne oss evner til å vurdere og reflektere over egne handlinger i forhold til mennesker, dyr og naturen. Vi skal hjelpe barn til å få kjennskap om seg selv og hvordan de kan medvirke i det som er rundt dem i en global sammenheng. Vi skal skape gode holdninger ved å se, inkludere og anerkjenne hverandre med nestekjærlighet.