Månedspost september 2019

Kjære Foresatte!

September har passert og vi har blitt vant til våre rutiner.  Det er en stor overgang fra å være hjemme med mamma eller pappa til å begynne i barnehagen, bli kjent med mange nye barn og voksne. Vi synes dette har gått veldig bra og det virker som at alle trives nå. Barna har allerede skapt relasjoner og funnet seg til rette. Vi er ikke helt fulltallig enda fordi vi mangler Tarald som starter hos oss i oktober. Barna kjenner til de faste rutinene og dagene er forutsigbare. Dette er veldig viktig for å etablere en trygg ramme for de små. Vi har fokus på barnas medvirkning og styrer etter månedsplanen som planlagt, men det kan bli forandringer underveis. Den siste uken i denne måneden har vi brukt mye av vår tid på forming og musikk på avdeling på grunn av dårlig været. Men de dagene vi hadde bedre vær har vi vært ute. Og på grunn av dette har vi forandret litt på dagens gjøremål.

Tema: September måned har vært en veldig hyggelig måned, og tema har vært om hvordan Gud skapte universet. Vi snakket om hvordan mørke og lys ble skapt av Gud. Til å illustrere dette dramatiserte vi på samlingsstund ved å dekke øynene med hender for å oppleve mørke og ta bort for å kunne se lys. Vi kunne gi som eksempel natt og dag for å få barna til å forstå det. Vi har også brukt bilder av sola og månen for å forklare natt og dag. Noen av barna kan allerede gjenkjenne bildet av sola og måne.

Samlingsstund: Vi starter dagen vår med en samlingsstund når alle barna er i barnehagen. Vi har brukt bilder og konkrete ting i samlingsstunden, fordi barna lærer best når de kan gjenkjenne visuelt i tillegg. Rammeplanen presiserer at personalet først og fremst må <<... fremme tillit mellom barna, og mellom barna og voksne, slik at barna føler glede ved å kommunisere og trygghet til å benytte ulike språk og tekstformer i hverdagen(...)>>. Det er i samhandling med andre mennesker vi tilegner oss kunnskap og lærer språk og kommunikasjon, og trivsel kan ikke sees som en metode, men et mål å etterstrebe i alt pedagogisk arbeid, inkludert samlingsstund. Det skal være fint å dele opplevelser med andre, samtidig som det gir tilværelsen mening. Vi ønsker at samlingsstunden skal være et språklige skattekammer, derfor bruker vi bevisst kroppen som en del av det totale språklige uttrykket og konkrete bilde. Barna er gode til å gjenkjenne bildene og det kan bli en samtale om det som barna tolke i samlingsstund. Vi har hatt høytlesing og snakke på Jesussamling om da Jesus besøkte Marta og Maria, mest fordi det var temaet til Gudstjeneste. Samt øvde vi også på “hvem har skapt alle blomstene” sang.

Tur:Vi har gått på tur i nærområdet, vi gikk på epleslang og til Mærradalen. Vi har brukt kroppen vår ved å gå, klatre og løpe når vi er på tur. Fysisk bevegelse er viktig og barna trenger å få være aktive. Målet er å få barna til å gå for egen maskin og det betyr at vogn skal brukes til å sove. Vi bruker vogn når vi drar på langtur Marrædalen til de minste. Vi ønsker at barna skal få muligheter i å bruke kroppen sin og oppleve mestring og glede fysisk. Vi går på tur en dag i uken, slik at barna kan bli kjent i det området rundt oss. Det er viktig for å lære og å se det som er fint, positiv og spennende og ta kulturen i bruk som en del av det å uttrykke seg.

Formingsaktivitet: Vi har brukt maling, klippet og limt til vernissage på avdeling. Ved å male, klippe og lime får barna brukt finmotorikken sin. Det er i fellesskap og aktiviteter at barna vise seg å ha stor innsikt i egne følelser, og barna finner sin egen måte for å uttrykke seg på, som virker naturlig for dem. Forming er vanligvis voksenstyrt aktiviteter og ved hjelp av språk, fargene og formene kan barna gi uttrykk for sine tanker og følelser. Det er gjennom maling og alle andre uttrykksformene vi benytter oss av at barna skaffer seg kunnskap på ved å oppleve, eksperimentere, sanse og leke seg fram til en forståelse av seg selv. 

Gudstjeneste: Vi brukte mye av vår tid til å øve til gudstjeneste. De tre største av mars barna kunne synge sangene, men ble sjenert da vi kom i kirka. Gjennom arbeid med etikk, religion  og filosofi skal barnehage bidra til at barna utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap. Tusen takk til alle som deltok på Gudstjeneste, det var veldig hyggelig!

Dugnad: Tusen takk til alle som har vært med på dugnad, det var veldig hyggelig at dere kunne delta.

Impande-prosjektet: Tusen takk til alle som har bidratt til impande- kaffe og flasker denne måned, vi skal fortsette å selge kaffe en dag i måned framover sammen med Neptun.

Bursdag: Ella hadde bursdag denne måneden, og vi feiret med bursdags-krone, smoothie og sang.